Cookiebeleid

We geloven sterk in het verminderen van de verzamelde gegevens en het beperken van het gebruik ervan enkel en alleen voor specifieke doeleinden.

 

Bewaartermijn

 

Naar aanleiding van de huidige wetgeving (RGPD 016/679), delen wij u mee dat de persoonlijke gegevens van de gebruikers in een database zullen worden bijgehouden gedurende 365 dagen of tot op het moment dat we een e-mail ontvangen waarin ons gevraagd wordt deze gegevens te verwijderen. Deze persoonlijke gegevens zoals ze op de website vermeld staan, zijn op een vrijwillige basis bekomen.

We nemen alle maatregelen die nodig zijn om verlies, misbruik, wijziging van gegevens, ongeoorloofde toegang en diefstal van gegevens tegen te gaan.

 

Controller

Seroxy 23 S.L. – CIF ESB87669214 – Calle Goya, 48, Madrid, e-mail: admin@buenosybaratos.es

 

Doel

Het beantwoorden en het beheren van de database van de personen die interesse tonen in onze producten.

De gegevens zullen onder geen enkel beding met derden worden gedeeld tenzij daartoe een wettelijke verplichting is.

 

Wie verwerkt de gegevens:

Solid Systems LLC – als webbeheerder

 

Rechten:

Door ons een e-mail te sturen heeft U het recht om uw gegevens te laten verwijderen.

Door ons een e-mail te sturen heeft U het recht om naar uw rechten te informeren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen indien er misbruik gemaakt wordt van persoonlijke gegevens.

 

Wij behouden ons het recht om deze gegevens te actualiseren en te wijzigen wanneer dit nodig is. We zullen deze privacy verklaring occasioneel bijwerken betreffende de eventuele verandering in onze diensten en de feedback van klanten. We moedigen u aan om deze verklaring regelmatig na te lezen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Seroxy 23 S.L. uw gegevens beschermt.

 

DMCA.com Protection Status